Tannleger i Sogn og Fjordane

Lista er utarbeidd av Sogn og Fjordane tannlegeforening til hjelp for kommunelegar i dei akuttilfella der odontologisk bistand kan vere naudsynt, f.eks. ved traumer. Offentleg tannlege skal primært kontaktast når pasienten er 0-20 år, psykisk utviklingshemma, i heimesjukepleie eller på institusjon. Lista er oppdatert pr. 11.07.2018, kontinuerleg oppdatert liste er å finne på www.sfjtf.org/tannleger

Kommune Etternamn Førenamn Ansattforh. Kontoradresse Kontor tlf.nr. Privat tlf.nr.
Askvoll Groschke Marula Offentleg Askvoll 57730040 97482730
Aurland Aardalen Hallgeir Offentleg Aurland 57633402 93206862
Balestrand Sjå Høyanger       57691261  
Bremanger Sjå Flora          
Eid Eikås Fredrik E Privat Nordfjordeid 57862020 47659356
Eid Eikås Jon-Reidar Privat Nordfjordeid 57862020 93609382
Eid Bergheim Eli Karin Offentleg Nordfjordeid 57834990 99530672
Eid Nina Nina Solås Privat Nordfjordeid 57862020 93609382
Eid Starheimsæter Helene Offentleg Nordfjordeid 57834990 97113909
Fjaler Szczyglowska Dorota Anna Offentleg Dale 57736318 47658805
Flora Mølster Ann-Jeanette Privat Florø 57749090 46900131
Flora Andersen Lars Knut Privat Florø 57742263 57741192
Flora Galaasen Tor Offentleg Florø 57746680 97504405
Flora Leikanger Synnøve Privat Florø 57742263 57748702
Flora Halsne Elisabeth Offentleg Florø 57746680 92029521
Flora Mølster Olav Privat Florø 57749090 46900131
Flora Simyar Amirreza Offentleg Florø 57746680 40733783
Flora Ingebrigtsen Jack I. Privat Florø 57741444 41667497
Flora Melsom Vilde Offentleg Florø 57746680 41642597
Førde Evjensvold Trine Privat Førde 57822810 48033228
Førde Leirpoll Bjørn Privat Førde 57821070 57820224
Førde Skjerlie Ida Offentleg Førde 57721420 92139526
Førde Claussen Laila Privat Førde 57820222 57818688
Førde Vaim Åsta Offentleg Førde 57721420 97586823
Førde Tefre Oddbjørn Privat Førde 57821558 57720884
Førde Sægrov Anders Henning Privat Førde 57820020 90522942
Førde Bendiksdottir Ingibjørg Offentleg Førde 57839428 477180072
Førde Fjellestad Terje Privat Førde 57826209 57818740
Førde Dvergsdal Magne Privat Førde 57727515 57728224
Førde Årdal Marte Rygg Offentleg Førde 57721420 90705450
Førde Askevold Jon Ottar Privat Førde 57823699 57823134
Førde Skaar Solveig Privat Førde 57821596  
Førde Almeida Angelica Offentleg Førde 57721420 47351670
Førde Fleten Arvid Privat Førde 57822810 41549880
Førde Clemens Marianne Privat Førde 57820020 57820595
Førde Andersbakken Ingrid Privat Førde 57822810 97777083
Førde Bøe Knut Inge L Offentleg Førde 57721420 92672926
Førde Frøholm Britt Nina Privat Førde 57823699 95131279
Gaular Heggernes Sverre Privat Sande i Sunnfjord 47816000 57716228
Gaular Søvde Mona R Lervik Privat Sande i Sunnfjord 47816000  
Gaular Lunde Wenche H. Privat Sande i Sunnfjord 47816000 57716528
Gaular Mo Hilde Tolo Privat Sande i Sunnfjord 47816000 97652821
Gloppen Birkeland Mariann Offentleg Sandane 57868460 47413830
Gloppen Sivertsen Øystein Offentleg Sandane 57868460 41256838
Gloppen Ravnestad Ingunn R Offentleg Sandane 57868460 97752428
Gloppen Seim Øyivind Privat Sandane 57865024 57866776
Gulen Felenzer Karolina Offentleg Eivindvik 57784238 47724686
Hornindal Sjå Stryn          
Hyllestad Friedrich Renate Offentleg Hyllestad 57788622 41551455
Høyanger Knarvik Silje Irene Offentleg Høyanger 57637070 90613639
Høyanger Boge Ingvild Osland Offentleg Høyanger 57637070 91160115
Høyanger Lundberg Tom Privat Høyanger 57712135 57713725
Høyanger Kuhnle Kjetil Offentleg Høyanger 57637070 41650126
Jølster Aasnes Svein Privat Skei i Jølster 57728478 57728478
Luster Dæhlin Marte Svahn Offentleg Gaupne 57656390 98073423
Luster Halleråker Anne Lene Privat Gaupne 57681000 99610599
Luster Ugulen Kjell Olav Privat Gaupne 57681327 57681060
Luster Andreassen Gry Offentleg Gaupne 57656390 93672741
Lærdal Skindariene Dovyde Offentleg Lærdal 57636845 40596186
Lærdal Lem Henning Privat Lærdal 57666659 91756865
Naustdal Sjå Førde          
Sogndal Fiksen Lars Privat Sogndal 57677787 97757655
Sogndal Øvrebø Tormod Privat Sogndal 57677787 90581028
Sogndal Svanevik John Privat Sogndal 57677787 95140612
Sogndal Skrede Elisabeth Offentleg Sogndal 57627180 91866050
Sogndal Kristoffersen Jan Privat Sogndal 57671822 57674525
Sogndal Bøthun Morten Privat Sogndal 57671950 57674996
Sogndal Hage Kristin Offentleg Sogndal 57627180 48247890
Sogndal Bøthun Kjell Oddvin Privat Sogndal 57671950 57675856
Sogndal Dorte Grønsberg Offentleg Sogndal 57627180 95204759
Sogndal Svahn Dæhlin Marte Karoline Offentleg Sogndal 57627180 98073423
Sogndal Richvoldsen Mina Offentleg Sogndal 57627180 41451270
Sogndal Norstein Per Privat Sogndal 57677787 48182680
Solund Sjå Gulen       57787211  
Stryn Vedå Linn Monica Offentleg Stryn 57636900 41440656
Stryn Sandbakk Svenja Maria Offentleg Stryn 57636900 975707586
Stryn Sandbakk Lars Fredrik Privat Stryn 57871476 91151677
Stryn Midtun Mariann Rake Privat Stryn 57871850 97180351
Stryn Larsen Tonje Offentleg Stryn 57636900 98036220
Stryn Al-Mandalavi Roza Offentleg Stryn 57636900 45817782
Stryn Dvergsdal Lene Storevik Privat Stryn 57871850 99506184
Vik Fridell Inge Privat Vik i Sogn 57695477 90524337
Vågsøy Kvalheim Mindor Ove Privat Måløy 57851877 57854154
Vågsøy Frøysa Rolf Privat Måløy 57850995 57851285
Vågsøy Sortland Øystein Offentleg Måløy 57852970 97734952
Vågsøy Nes Lisbeth Privat Måløy 57849383 95143176
Vågsøy Alvestad Severin Privat Måløy   94039370
Vågsøy Carlson Sylvia Offentleg Måløy 57852970 99614472
Vågsøy Stevik Kirsti Offentleg Måløy 57636980 90591475
Årdal Sæle Andreas S Offentleg Øvre Årdal 57663044 95946803
Årdal Hove Silje Privat Årdalstangen 46652500  
Årdal Per Haugen Offentleg Øvre Årdal 57663044 90227347


Sist oppdatert den 11.07.18
av Tor Galaasen